> Τραπεζικοί λογαριασμοί

 

  • ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ. Δικαιούχος στους λογαριασμούς είναι ο Τοπούζης Κων/νος

ΕΘΝΙΚΗ:   698 74 20 5953          [IBAN GR 61 0110 6980 0000 6987 4205 953]                                                                                     ALPHA BANK:   996-002101-043166      [IBAN GR 38 0140 9960 9960 0210 1043 166]                                                             ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6741113545293       [IBAN  GR 43 0171 7410 0067 4111 3545 293                                                                                             Παρακαλώ μετά την κατάθεση ενημερώστε μας τηλεφωνικώς.