Κατηγορίες

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Δικαιούχος Λογαριασμού: Τοπούζης Κων/νος

ΕΘΝΙΚΗ:

698-74-20-5953
[IBAN GR 61 0110 6980 0000 6987 4205 953]

ALPHABANK:

996-002101-043166
[IBANGR 38 0140 9960 9960 0210 1043 166]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

674-11-13-545293
[IBAN  GR 43 0171 7410 0067 4111 3545 293]

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε τηλεφωνικώς μετά την κατάθεση.